Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận những thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN
Tổ chức các cuộc họp, hội thảo trực tuyến
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thống đốc NHNN ban hành
Dự thảo Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thường trực Ban biên tập
: (84-43)934.3327
Email
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn