Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN
Thông báo về việc lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2016/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN
Tổ chức các cuộc họp, hội thảo trực tuyến
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm
Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
Dự thảo Thông tư quy định về việc làm đại lý của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
: (84-43)934.3327
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn