Loading...
Skip to content
thumnail
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 02/2017 tăng 0,23% so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 01/2017 tăng 0,46%
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 02/2017 tăng 0,23% so với tháng trước
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 02/2017 tăng 0,23% so với tháng 01/2017 và tăng 5,02% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 01/2017 tăng 0,46%
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 1/2017 tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 12/2016 tăng 0,23%, cả năm tăng 2,66%
Tháng 11/2016, chỉ số CPI tăng 0,48%
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 12/2016 tăng 0,23%, cả năm tăng 2,66%
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 0,23% so với tháng trước và năm 2016 so với năm 2015 tăng 2,66%.
Tháng 11/2016, chỉ số CPI tăng 0,48%
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 11/2016 tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 4,5% so với tháng 12/2015.
CPI tháng 9/2016 tăng 0,54% so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 8/2016 tăng 0,1%
CPI tháng 9/2016 tăng 0,54% so với tháng trước
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy tính từ đầu năm, CPI đã tăng 3,14% so với tháng 12 năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 8/2016 tăng 0,1%
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 8/2016 tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước và tăng 2,58% so với tháng 12/2015.
 
CPI tháng 7/2016 tăng 0,13% so với tháng trước
Chỉ số CPI tháng 6/2016 tăng 0,46%
CPI tháng 5/2016 tăng 0,54% so với tháng trước
CPI tháng 4/2016 tăng 0,33%
CPI tháng 3/2016 tăng 0,57% so với tháng trước
CPI tháng 02/2016 tăng 0,42% so với tháng trước
CPI tháng 12/2015 tăng 0,02% so với tháng trước, cả năm tăng 0,63%
CPI tháng 11/2015 tăng 0,07%
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2015 tăng 0,11% so với tháng trước
CPI tháng 9/2015 giảm 0,21% so với tháng trước
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
: (84-43)934.3327
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn