Loading...
Skip to content
 
Loại lãi suất Giá trị Văn bản quyết định Ngày áp dụng
Lãi suất tái chiết khấu 4,5% 496/QĐ-NHNN 18-03-2014
Lãi suất tái cấp vốn 6,5% 496/QĐ-NHNN 18-03-2014
 
 
Ngày áp dụng: 24/04/2017
Thời hạn Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) Doanh số (Tỷ đồng)
Qua đêm 4,90 16.751
1 Tuần 5,00 4.452
2 Tuần 5,03 3.399
1 Tháng 5,14 983
3 Tháng 4,89 2.480
6 Tháng 5,60 20
9 Tháng 5,80(*) 10(*)
Ghi chú       (*) Tham chiếu ngày 24/01/2017
 
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thường trực Ban biên tập
: (84-43)934.3327
Email
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn