Loading...
Skip to content
 
Loại lãi suất Giá trị Văn bản quyết định Ngày áp dụng
Lãi suất tái chiết khấu 4,5% 496/QĐ-NHNN 18-03-2014
Lãi suất tái cấp vốn 6,5% 496/QĐ-NHNN 18-03-2014
 
 
Ngày áp dụng: 23/03/2017
Thời hạn Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) Doanh số (Tỷ đồng)
Qua đêm 4,56 14
1 Tuần 4,69 10
2 Tuần 4,85 2
1 Tháng 4,75 507
3 Tháng 5,57 657
6 Tháng 5,60(*) 4(*)
9 Tháng 5,80(**) 10(**)
Ghi chú      (*) tham chiếu ngày 20/3/2017
(**) tham chiếu ngày 24/1/2017
 
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
: (84-43)934.3327
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn