Loading...
Skip to content
 
Loại lãi suất Giá trị Văn bản quyết định Ngày áp dụng
Lãi suất tái chiết khấu 4,5% 496/QĐ-NHNN 18-03-2014
Lãi suất tái cấp vốn 6,5% 496/QĐ-NHNN 18-03-2014
 
 
Ngày áp dụng: 22/05/2017
Thời hạn Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) Doanh số (Tỷ đồng)
Qua đêm 3,83 13.117
1 Tuần 3,84 8.716
2 Tuần 3,97 3.013
1 Tháng 5,13 500
3 Tháng 4,73 968
6 Tháng 5,14(*) 997(*)
9 Tháng 5,80(**) 10(**)
Ghi chú      (*) Tham chieu ngay 19/5/2017
(**) Tham chieu ngay 24/1/2017
 
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thường trực Ban biên tập
: (84-43)934.3327
Email
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn