Loading...
Skip to content
Thông tin hoạt động ngân hàng trong tuần từ 03-07/4/2017
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Thông báo tạm dừng giải quyết các thủ tục giao dịch liên quan đến giấy chứng nhận QSD đất
Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 vv Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư 01/2017/TT-NHNN ngày 07/02/2017 vv Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thường trực Ban biên tập
: (84-43)934.3327
Email
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn