Loading...
Skip to content
thumnail
Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016: NHNN tiếp tục duy trì thứ hạng cao
Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016:  NHNN tiếp tục duy trì thứ hạng cao
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Theo kết quả đánh giá, Ngân hàng Nhà nước có nhiều chỉ số đạt thứ hạng cao.
Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân,  doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Quy chế nêu rõ, thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo  trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện báo cáo. Đây là mục tiêu cụ thể được đưa ra tại “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017.
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành  Kế hoạch hoạt động năm 2017
Ngày 14/4/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo kèm theo Quyết định số 233/QĐ-BCĐCCHC.
Kết quả thực hiện Chính phủ điện tử Quý I/2017
Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kết quả thực hiện Chính phủ điện tử Quý I/2017
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3592/BC-VPCP ngày 12/4/2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử Quý I/2017.
Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 10/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Kiện toàn hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ mở kênh thông tin tương tác với người dân
NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về hải quan một cửa và tạo thuận lợi thương mại của NHNN
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo việc triển khai đo lường sự hài hòng của người dân đối với cơ quan nhà nước
Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công
Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”
NHNN ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thường trực Ban biên tập
: (84-43)934.3327
Email
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn