Loading...
Skip to content
thumnail
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 10/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2182/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công
Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”
Thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công
Ngày 07/3/2017, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 1224/BNV-CCHC về việc thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”
Ngày 8/3/2017, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương phối hợp với Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hành động trong công tác cải cách hành chính, thực hiện trật tự kỷ cương và văn hóa công sở tại Ngân hàng Trung ương.
NHNN ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016
NHNN ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017
Ngày 25/01/2017, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của NHNN Việt Nam.
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016
Ngày 25/1/2017, Văn phòng Chính phủ đã có báo cáo số 786/BC-VPCP về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016.
 
Ban hành Kế hoạch hành động của NHNN áp dụng đấu thầu qua mạng 5 năm giai đoạn 2016-2020
Xây dựng kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017
Kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của NHNN
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của NHNN
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN
NHNN chỉ đạo triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
: (84-43)934.3327
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn