Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 01/04/2023 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.600 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn sáu trăm Đồng Việt Nam
Số văn bản 100/TB-NHNN
Ngày ban hành 31/03/2023
 
Loại tìm kiếm