Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 13/07/2024 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 24.248 VND
Bằng chữ Hai mươi tư nghìn hai trăm bốn mươi tám Đồng Việt Nam
Số văn bản 245/TB-NHNN
Ngày ban hành 12/07/2024
 
Loại tìm kiếm