Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 04/12/2021 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.127 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn một trăm hai mươi bảy Đồng Việt Nam
Số văn bản 392/TB-NHNN
Ngày ban hành 03/12/2021
 
Loại tìm kiếm