Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 04/02/2023 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.606 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn sáu trăm linh sáu Đồng Việt Nam
Số văn bản 29/TB-NHNN
Ngày ban hành 03/02/2023
 
Loại tìm kiếm