Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 22/09/2023 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 24.060 VND
Bằng chữ Hai mươi tư nghìn không trăm sáu mươi Đồng Việt Nam
Số văn bản 292/TB-NHNN
Ngày ban hành 22/09/2023
 
Loại tìm kiếm