Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 23/10/2021 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.142 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn một trăm bốn mươi hai Đồng Việt Nam
Số văn bản 324/TB-NHNN
Ngày ban hành 22/10/2021
 
Loại tìm kiếm