Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 02/12/2022 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.660 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi Đồng Việt Nam
Số văn bản 518/TB-NHNN
Ngày ban hành 02/12/2022
 
Loại tìm kiếm