Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 29/11/2023 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.913 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn chín trăm mười ba Đồng Việt Nam
Số văn bản 368/TB-NHNN
Ngày ban hành 29/11/2023
 
Loại tìm kiếm