Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD, chi nhánh NHNNg
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 34/2018/NĐ-CP
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư quy định về các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 31/2015/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 22/2014/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của QTDND
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS