Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Dự thảo Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Ngân hàng
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ban hành ngày 18/05/2018
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS