Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN
Dự thảo Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Dự thảo Thông tư Quy định việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền của NHNN
Dự thảo Thông tư sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNNVN
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS