Loading...
Skip to content
Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản | 

PHÁT BIỂU CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

image

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương;

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu.

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước, tháng 3/1988, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức lại thành 2 cấp gồm Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành chính tiền tệ và các ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng. Thực hiện chủ trương này, ngày 26/3/1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, nay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã được thành lập với nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Những ngày đầu mới thành lập, Ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển ngân hàng trở thành ngân hàng có quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các TCTD Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt trên thị trường tài chính - tiền tệ với hơn 40.000 lao động, trên 11 triệu khách hàng, 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng khắp các huyện thị, thôn bản trên cả nước, tổng tài sản đạt 1,155 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ trên 981 ngàn tỷ đồng.

Trong suốt 30 năm qua, Ngân hàng luôn đồng hành cùng với người nông dân trên khắp mọi miền tổ quốc, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể. Với tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm trên 70% dư nợ của ngân hàng và trên 50% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các TCTD, các chương trình tín dụng của Ngân hàng đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước ta.

Là một trong các ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước trong việc dẫn dắt hệ thống các TCTD thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ngân hàng không ngừng đổi mới toàn diện cả về tư duy và hành động trên mọi phương diện nhằm thường xuyên củng cố, khắc phục những tồn tại, yếu kém và nâng cao chất lượng hoạt động. Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng đã thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt, hoạt động kinh doanh được cơ cấu lại toàn diện theo đúng mục tiêu, lộ trình đặt ra và đạt mức tăng trưởng đáng kể so với thời điểm trước cơ cấu, chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ xấu được xử lý cơ bản và kiểm soát chặt chẽ. Năm 2016-2017, Ngân hàng đã rất nỗ lực xây dựng và trình NHNN phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tổng quát là giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam và hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2019 theo đúng chủ trương, định hướng cơ cấu lại hệ thống các TCTD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1058.

  Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ngân hàng còn rất quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới theo chủ trưởng của Đảng, Nhà nước.

Có thể khẳng định, sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả hoạt động, 05 năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đạt nhiều giải thưởng do các tổ chức quốc tế trao tặng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của Ngành cũng như của đất nước. Với những thành tựu đạt được rất đáng tự hào, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân của Ngân hàng được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hôm nay, Ngân hàng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước dành cho tập thể có công lao đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Thay mặt Ban cán sự đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đạt được trong 30 năm qua.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Từ nay đến cuối năm 2020, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng nói chung và của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn còn rất nặng nề, đặc biệt là công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cần quán triệt đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ Kỷ niệm hôm nay để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai có kết quả trong thời gian tới, trong đó tôi xin lưu ý 2 nhiệm vụ trọng tâm các đồng chí cần tập trung triển khai là đảm bảo vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và triển khai Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016-2020. Cụ thể:

Về đảm bảo vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Ngân hàng cần tiếp tục tập trung nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, đảm bảo duy trì tỷ trọng dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn trên 70%. Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh mạng lưới hoạt động và cải tiến quy trình thủ tục, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới phù hợp để phục vụ ngày càng hiệu quả hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Về triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016-2020: Ngân hàng cần tập trung nguồn lực để đảm bảo triển khai quyết liệt, đúng kế hoạch, lộ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại Quyết định 01/QĐ-NHNN.m ngày 08/1/2018. Trong đó, cần tranh thủ thời gian triển khai khẩn trương các bước chuẩn bị cổ phần hóa ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước giài quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và báo cáo Ban lãnh đạo NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Với những bài học kinh nghiệm quý giá mà các thế hệ đi trước đề lại từ những thành công cũng như những vấp váp trong quá trình xây dựng và phát triển, Tôi mong rằng, thế hệ cán bộ, nhân viên Ngân hàng hôm nay sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu mà Ngân hàng đã đạt được trong 30 năm qua, cùng đoàn kết một lòng đưa Ngân hàng ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là hàng triệu người nông dân dành cho các đồng chí.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam qua các thời kỳ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Ngân hàng đạt được những bước phát triển đột phá mới và trở thành một trong 150 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất khu vực Châu Á vào cuối năm 2020 như mục tiêu đã đặt ra.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

250 lượt xem
Bài phát biểu của Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập NHTMCP Sài Gòn Công Thương
Bài phát biểu của Phó Thống đốc Đào MinhTú tại Hội thảo khoa học Ngân hàng Chính sách xã hội - 15 năm một chặng đường
Bài phát biểu của Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BIDV – chi nhánh Hà Nội
bài phát biểu của Thống đốc tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4
Bài phát biểu của Đ/c Cao Sỹ Kiêm – Nguyên Thống đốc NHNN tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam
Phát biểu của Thống đốc NHNN tại Chương trình THTT "Huyền thoại con đường tiền tệ" ngày 17/4/2015
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS