Loading...
Skip to content
Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô

Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô
Ngày 22/2/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô (Giấy phép số 30/GP-NHNN ), cụ thể:

Tên bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ; tên bằng tiếng Anh: VI MO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY; tên viết tắt bằng tiếng Anh: VI MO TECHNOLOGY., JSC; mã số doanh nghiệp: 0106393463; địa điểm đặt trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, Số 18, đường Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép: Dịch vụ Ví điện tử; Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ.

Trong quá trình cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng, Thông tư số 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 của NHNN quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Giấy phép số 30/GP-NHNN có thời hạn 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký.

My