Loading...
Skip to content
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản | 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 10/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2182/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo như sau: Để tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phân công lại và thống nhất về đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng quy định đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

CCHC

 

 

 

754 lượt xem
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công
NHNN ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016
Kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN
NHNN chỉ đạo triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa
Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84-43)934.3327Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS