Loading...
Skip to content
Đại hội Chi bộ Ban quản lý dự án NH.09 nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp
Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản | 

Đại hội Chi bộ NH.09
Ngày 14/9/2017, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án NH.09 – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự Đại hội có Đ/c Lê Quốc Nghị - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW; Đ/c Lê Văn Khanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan NHTW; Về phía Ban quản lý dự án NH.09 có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ, Ban Lãnh đạo, Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng các đảng viên của Chi bộ. 

C:\Users\User\Desktop\sbv298238.jpg

Đ/c Lê Quốc Nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, Đ/c Lê Kim Oanh – Chi ủy viên đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Ban quản lý dự án NH.09. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban quản lý dự án NH.09 với tổng số 13 đảng viên, chiếm tỷ lệ 59% trong tổng số cán bộ Ban, đã lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho Thống đốc NHNN và Ban chỉ đạo Dự án NH09 một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án NH09A về công việc thi công xây dựng và giải ngân vốn, với mục tiêu hoàn thành sớm nhất để bàn giao cho Nhà Máy In tiền Quốc gia đưa vào khai thác, sử dụng; đảm bảo năng lực in tiền của Nhà Máy In tiền Quốc gia trong thời gian chờ xây dựng Dự án NH09B, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia. Chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa năng lực chuyên môn của đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà thầu trong quá trình lập và triển khai thực hiện các dự án. Các công tác chuyên môn khác, như: lập kế hoạch vốn ngân sách của dự án, quản lý vốn, thanh toán các hợp đồng tư vấn, quản lý tài chính tài sản đã đảm bảo đúng chế độ và đáp ứng kịp thời kinh phí cho dự án cũng như hoạt động của đơn vị; kiện toàn tổ chức nhân sự; công tác đảm bảo an toàn, an ninh của dự án được Chi bộ thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được Chị bộ quan tâm chú trọng. Cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị thực hiện việc lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Các đảng viên trong chi bộ nghiêm túc, tự giác trong học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ, có trách nhiệm trong thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết của Đảng và nêu gương trước quần chúng và các cán bộ trẻ; nói và làm theo Nghị quyết, gương mẫu thực hành theo tiêu chí, chuẩn mực của người đảng viên, qua đó nâng cao được tính chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mặc dù nhiệm vụ chính trị của Chi bộ giai đoạn 2015-2017 rất lớn, nhưng nhờ được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng NHNN, Ban lãnh đạo NHNN, Đảng uỷ cơ quan NHTW và sự nỗ lực, đoàn kết và trách nhiệm của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức Ban QLDA đã cơ bản khắc phục được những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 khóa XI, tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2017 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra của Chi bộ.

Công tác xây dựng, phát triển Đảng của Chi bộ được quan tâm, đảng viên trong Chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Với kết quả đạt được trong 2 năm gần đây, Chi bộ Ban được Đảng uỷ cơ quan NHTW công nhận là tổ chức đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 và năm 2016 với 100% đảng viên xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội cũng đề ra các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 như:

Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách của ngành, quy định của Ban quản lý dự án NH.09, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảng viên đăng ký thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị).

Xây dựng chương trình, kế hoạch tiến độ thực hiện dự án phù hợp với chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện xây dựng Dự án NH09 với tinh thần hoàn thành quyết toán đầu tư toàn bộ dự án NH.09A trong 2017, đồng thời triển khai các gói thầu dự án NH.09B theo đúng lộ trình; Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng và thất thoát trong quá trình thực hiện dự án. chú trọng công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quá trình hoạt động; Phối hợp chặt chẽ với Nhà máy In tiền Quốc gia trong việc bảo trì, bảo hành của dự án NH.09A trên cơ sở mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như vận hành dự án…

Công tác chính trị, tư tưởng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng uỷ cơ quan NHTW đến các đảng viên trong Chi bộ. Thường xuyên bám sát diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao công tác chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đứng đầu Ban…

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và phát triển Đảng: Tiếp tục công tác phát triển đảng, phấn đấu xét kết nạp ít nhất 02 quần chúng ưu tú vào đảng đảm bảo chất lượng theo quy định của Điều lệ Đảng. Quan tâm bồi dưỡng những cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất và năng lực công tác.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Triển khai thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát các đảng viên của chi bộ.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác dân vận và các Chương trình, Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Cơ quan NHTW.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Lê Quốc Nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan NHTW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi bộ Ban quản lý dự án NH.09 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cơ bản nhất trí với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ đề ra cho nhiệm kỳ 2017- 2020, Đ/c Lê Quốc Nghị yêu cầu Chi bộ trong nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò công tác Đảng, vai trò lãnh đạo trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra.

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\NVL_7796.jpg

Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 03 đồng chí. Đ/c Phạm Minh Quốc – Trưởng Ban được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; Đ/c Lê Kim Oanh – Phó Trưởng Ban được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Nguyễn Hồng Phong được bầu làm Chi ủy viên.

LG-ĐK

758 lượt xem
Hoạt động NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long
Vietcombank nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2017 do Tạp chí Alpha SEA trao tặng
Thông báo thay đổi thành viên Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh làm việc với Amazon
Yêu cầu thực hiện tốt quy định về huy động vốn bằng ngoại tệ
Chấp thuận đổi tên chi nhánh của Công ty tài chính TNHH MTV Cộng Đồng
Kinh tế Mỹ tăng vững cho dù USD suy yếu
NHNN phê duyệt Sổ tay Chính sách Dự án tài chính nhà ở vay vốn ADB
Đại hội Công đoàn cơ sở Vụ Thanh toán nhiệm kỳ 2017-2022
Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong phối hợp thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS