Loading...
Skip to content
thumnail
NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ngân hàng Nhà nước công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ngày 15/8/2017, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1724/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 28/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1586/QĐ-NHNN công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.
Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
Ngày 04/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện  Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017
Ngày 24/6/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) đã ký quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện năm 2017 của các các bộ, ngành, địa phương
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công  trực tuyến  mức độ 3 và 4 thực hiện năm 2017 của các các bộ, ngành, địa phương
Ngày 9/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2017
Ngày 06/6/2017, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 256/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của NHNN
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quy chế hoạt động
Tăng cường công tác quản lý cán bộ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các đơn vị thuộc NHNN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục dẫn đầu các Bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính (Par index)
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016: NHNN tiếp tục duy trì thứ hạng cao
Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS