Loading...
Skip to content
thumnail
Thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
Thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính
Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, ngày 30/10/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các công việc sau:
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
Ngày 15/6/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 1254/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN (Thủ tục đề nghị áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ của tổ chức tín dụng).
NHNN cắt giảm hơn 20% báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
Ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NHNN cắt giảm hơn 20% báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
Ngày 30/3/2018, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 576/NHNN-VP phê duyệt nội dung đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.
Ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính tại  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 13/02/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm Quyết định số 276/QĐ-NHNN.
NHNN ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018
NHNN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
NHNN ban hành  kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính  và kế  hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày 23/01/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định số 130/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
NHNN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định số 2734/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN
NHNN tiến hành kiểm tra công tác CCHC các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM
Thống đốc NHNN phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý của NHNN
Ngân hàng Nhà nước công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS